Thursday 21st September 2023
ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ଏବଂ ବ୍ରେନ୍ କ୍ୟାନସର ସମାନ କି ? ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ ?

ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ଏବଂ ବ୍ରେନ୍ କ୍ୟାନସର ସମାନ କି ? ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ ?

ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଟ୍ୟୁମର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁମାନ ବା ଚିନ୍ତା ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ମନକୁ ଆସେ ତାହା ହେଉଛି କର୍କଟ ରୋଗ । ତେବେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ । ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାୟତ ଟ୍ୟୁମର ଏବଂ କର୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡିଯାନ୍ତି । ଏହି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦକୁ ସମାନ ବୋଲି ବିଚାର କରିଥାନ୍ତି ।

କିନ୍ତୁ କର୍କଟ ଏବଂ ଟ୍ୟୁମର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି । ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟଗୁଡିକ କ’ଣ ଏବଂ କର୍କଟ ରୋଗକୁ ଏକ ରୋଗ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ କର୍କଟ ଏବଂ ଟ୍ୟୁମର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୁଝିବା କୁ ପଡିବ ।

ସମସ୍ତ ଟ୍ୟୁମର୍ କର୍କଟ ରୋଗ ଅଟେ କି?

ସରଳ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ , ଶରୀରରେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନ କିମ୍ୱା ଅଙ୍ଗରେ ଟ୍ୟୁମର ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ । ଏହା ସାଧାରଣତ ଶରୀରର କୋଷରେ ଦେଖାଯାଏ । ମାଂସପେଶୀ , ହାଡ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ କୋଷମାନଙ୍କର ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟେ, ସେତେବେଳେ ଦେଖାଦେଇଥାଏ ଟ୍ୟୁମର । ଶରୀରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟ୍ୟୁମର କର୍କଟ ରୋଗ ନୁହେଁ ।

ମସ୍ତିଷ୍କ ଟ୍ୟୁମର କ’ଣ?

ମସ୍ତିଷ୍କ ଟ୍ୟୁମର ହେଉଛି ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ କୋଷଗୁଡ଼ିକର ବୃଦ୍ଧି । ମସ୍ତିଷ୍କର ଗଠନ ବହୁତ ଜଟିଳ । ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ନାୟୁ ପ୍ରଣାଳୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଟିଳ । ମସ୍ତିଷ୍କ ଟ୍ୟୁମର ମସ୍ତିଷ୍କ କିମ୍ବା ଖପୁରୀର ଯେକୌଣସି ଅଂଶରେ ଯେପରିକି protective lining , ମସ୍ତିଷ୍କର ତଳ ଅଂଶ ( ଖପୁରୀ ମୂଳ ), ମସ୍ତିଷ୍କ, ସାଇନସ୍, nasal cavityଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ୧୨୦ ରୁ ଅଧିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଟ୍ୟୁମର ଅଛି ଯାହା ମସ୍ତିଷ୍କରେ ବିକଶିତ ହୋଇପାରେ , କେଉଁ ଟିସୁରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ତାହା ପରେ ଜଣାପଡେ ।

ମସ୍ତିଷ୍କ ଟ୍ୟୁମର୍ କଣ ଏବଂ ସେଗୁଡିକ କେତେ ବିପଦ ଜନକ ?

ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରରେ, ମସ୍ତିଷ୍କ ଏବଂ nervous system ଟ୍ୟୁମର୍ ୧୦୦,୦୦୦ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୩୦ ବୟସ୍କଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ । ମସ୍ତିଷ୍କ ଟ୍ୟୁମର୍ ବିପଜ୍ଜନକ କାରଣ ଟ୍ୟୁମର୍ ମସ୍ତିଷ୍କର ସୁସ୍ଥ ଅଂଶ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜର ବିସ୍ତାର କରିପାରନ୍ତି । କେତେକ ମସ୍ତିଷ୍କ ଟ୍ୟୁମର ମଧ୍ୟ କର୍କଟ ରୋଗ ର କାରଣ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଯଦି ସେମାନେ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରବାହକୁ ଅବରୋଧ କରନ୍ତି, ତେବେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ଯାହା ଖପୁରୀ ଭିତରେ ଚାପ ବଢାଇଥାଏ । କେତେକ ପ୍ରକାରର ଟ୍ୟୁମର ମେରୁଦଣ୍ଡର ତରଳ ପଦାର୍ଥ ମାଧ୍ୟମରେ ମସ୍ତିଷ୍କ କିମ୍ବା ମେରୁଦଣ୍ଡର ଠାରୁ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ବ୍ୟାପିପାରେ ।

ମସ୍ତିଷ୍କରେ ହେଉଥିବା କ୍ଷତ ଏବଂ  ଟ୍ୟୁମର୍ କିପରି ଭିନ୍ନ ?

 

ମସ୍ତିଷ୍କ ଟ୍ୟୁମର ହେଉଛି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର ମସ୍ତିଷ୍କ କ୍ଷତ । ସମସ୍ତ ଟ୍ୟୁମର୍ ହେଉଛି କ୍ଷତ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ କ୍ଷତ ଟ୍ୟୁମର୍ ନୁହେଁ । | ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ , ଆଘାତ ,  encephalitis ଏବଂ arteriovenous  ବିକୃତି ଦ୍ୱାରା ମସ୍ତିଷ୍କର ଅନ୍ୟ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ ।

ମସ୍ତିଷ୍କ ଟ୍ୟୁମର ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କ କର୍କଟ –

ସମସ୍ତ ମସ୍ତିଷ୍କ କର୍କଟ ଟ୍ୟୁମର୍ , କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ମସ୍ତିଷ୍କ ଟ୍ୟୁମର୍ କର୍କଟ ରୋଗ ନୁହେଁ | ଅଣକ୍ୟାନସର ମସ୍ତିଷ୍କ ଟ୍ୟୁମରକୁ ଉତ୍ତମ ମସ୍ତିଷ୍କ ଟ୍ୟୁମର କୁହାଯାଏ ।

ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ମସ୍ତିଷ୍କ ଟ୍ୟୁମର୍ ସାଧାରଣତ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିଥାଏ । ଗୋଟିଏ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ କ୍ୱଚିତ୍ ବିସ୍ତାର ହୁଏ ।  ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଟ୍ୟୁମର୍ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପାରେ । ତେଣୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଅନୁଚିତ । ମସ୍ତିଷ୍କର କିଛି ଅଂଶକୁ ନଷ୍ଟ କରି ସଙ୍କୋଚନ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗୁରୁତର ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ମସ୍ତିଷ୍କର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ମସ୍ତିଷ୍କ ଟ୍ୟୁମର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦଜନକ ହୋଇପାରେ । କ୍ୱଚିତ୍, ଏକ ଆରମ୍ଭ ଟ୍ୟୁମର୍ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ । ସାଧାରଣତ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରର ଟ୍ୟୁମରର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି meningioma , vestibular schwannoma ଏବଂ pituitary adenoma ।

କ୍ଷତିକାରକ ମସ୍ତିଷ୍କ ଟ୍ୟୁମର କର୍କଟ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ । ସାଧାରଣତ ମସ୍ତିଷ୍କ ଟ୍ୟୁମର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଚାରିପାଖରେ ସୁସ୍ଥ ମସ୍ତିଷ୍କ ଗଠନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି | ମସ୍ତିଷ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂରଚନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ ମସ୍ତିଷ୍କ କର୍କଟ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । କ୍ଷତିକାରକ ଟ୍ୟୁମରର କିଛି ଉଦାହରଣ ଯାହା ମସ୍ତିଷ୍କରେ କିମ୍ବା ନିକଟରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ସେଥିରେ olfactory neuroblastoma, chondrosarcoma ଏବଂ medulloblastoma. ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

ମସ୍ତିଷ୍କ ଟ୍ୟୁମର କେଉଁଠି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ –

ମସ୍ତିଷ୍କର ଯେକୌଣସି ଅଂଶରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଟ୍ୟୁମର୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁମର୍ ହେବାର ସଂଭାବନା ଅଧିକ ।

  1. meninges ଠାରୁ Meningiomas ଯାଏ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ମସ୍ତିଷ୍କର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଲାଇନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
  2. ପିଟୁଇଟା ଗ୍ରନ୍ଥିରେ ପିଟୁଇଟା ଟ୍ୟୁମର୍ ବିକଶିତ ହୋଇପାରେ
  3. Medulloblastoma ଟ୍ୟୁମର୍ cerebellum  କିମ୍ବା ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ
  4. ଖପୁରୀ ମୂଳ ଟ୍ୟୁମର ମସ୍ତିଷ୍କର ତଳ ଭାଗରେ ବଢିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଖପୁରୀର ଆଧାର କୁହାଯାଏ

ତେବେ ବ୍ରେନ୍ କ୍ୟାନସର କଣ ?

କ୍ୟାନସର ଅନେକ ପ୍ରକାର ର ଅଛି । ଯେପରିକି ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାନସର , ବ୍ଲାଡର କ୍ୟାନସର ,  ସ୍ତନ କ୍ୟାନସର , କିଡନୀ କ୍ୟାନସର , ଫୁସଫୁସ କ୍ୟାନସର , ଓରାଲ୍ କ୍ୟାନସର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକାରର କ୍ୟାନସର । ତେବେ ବ୍ରେନ୍ ବା ମସ୍ତିଷ୍କରେ ହେଉଥିବା କ୍ୟାନସରକୁ  ବ୍ରେନ୍ କ୍ୟାନସର କୁହାଯାଏ ।

ମସ୍ତିଷ୍କ କର୍କଟ ବା ବ୍ରେନ୍ କ୍ୟାନସର ହେଉଛି ମସ୍ତିଷ୍କରେ କର୍କଟ ବା କ୍ୟାନସର କୋଷର ବୃଦ୍ଧି । ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାନସର ସେଲ୍ ଗୁଡିକ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ , ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ହୋଇଥାଏ ବ୍ରେନ୍ କ୍ୟାନସର ବା ମସ୍ତିଷ୍କ କର୍କଟ । କ୍ୟାନସର ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମସ୍ତିଷ୍କରେ  ଟ୍ୟୁମର ସୃଷ୍ଟି କରେ । ଯାହାକି ଧିରେ ଧିରେ ବଢିଥାଏ  କିମ୍ବା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢିପାରେ । ଏହାପରେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ  ହୋଇଥାଏ ବ୍ରେନ୍ କ୍ୟାନସର । ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ମସ୍ତିଷ୍କରେ କୋଷଗୁଡ଼ିକର ଅତ୍ୟଧିକ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ । ଯାହାକି ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର୍ ଭାବରେ ବଢିଥାଏ । ଏହା ଅନ୍ୟ କର୍କଟ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଯାହାକି ଶରୀରର ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଂଶରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ବ୍ୟାପିଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ଏହା ହୋଇଥାଏ , ଏହାକୁ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ବା ମେଟାଷ୍ଟାସାଇଜଡ୍ ମସ୍ତିଷ୍କ କର୍କଟ କୁହାଯାଏ ।

କିଛି ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ଅତି ଶୀଘ୍ର ବଢିଥାଏ ଏବଂ କିଛି  ଟ୍ୟୁମର ଧିରେ ଧିରେ । ତେବେ ଏହି କ୍ଷତିକାରକ ଟ୍ୟୁମର୍ ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବାଧା ଦେଇପାରେ । ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ଏବଂ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ମାତ୍ରେ ଏହାର ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ।

 ବ୍ରେନ୍ କ୍ୟାନସର ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା । ଆମେରିକୀୟ କ୍ୟାନସର ସୋସାଇଟିର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଟ୍ୟୁମର ହେବାର ଏକ ପ୍ରତିଶତରୁ କମ୍ ଚାନ୍ସ ରହିଥାଏ । ମସ୍ତିଷ୍କ କର୍କଟ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ମସ୍ତିଷ୍କ ଟ୍ୟୁମରର ଆକାର ଏବଂ ଅବସ୍ଥାନ  ଉପରେ  ନିର୍ଭର କରିଥାଏ । 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )