Wednesday 24th July 2024

Tag: odisha

ପର୍ସନାଲ୍ ଲୋନ୍ ସେଲ୍ସ ମ୍ୟାନେଜର ପାଇଁ ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାହାରକରିଛି ଚାକିରୀ ! ଶୀଘ୍ର ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ !
Uncategorized, ଶିକ୍ଷା ଓ ନିଯୁକ୍ତି

ପର୍ସନାଲ୍ ଲୋନ୍ ସେଲ୍ସ ମ୍ୟାନେଜର ପାଇଁ ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାହାରକରିଛି ଚାକିରୀ ! ଶୀଘ୍ର ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ !

Bidhankrushna Mohanta- August 31, 2023

ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଉଛି ଏକ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସେବା କମ୍ପାନୀ । ଅନେକ ସମୟରେ ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ପାଇଁ ବାହାରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ... Read More

ଜିଓ ଏରିଆ ଏଚ୍.ଆର୍ ଲିଡ୍ ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଚାକିରୀ ବାହାରକରିଛି ! ଶୀଘ୍ର ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ !
ଶିକ୍ଷା ଓ ନିଯୁକ୍ତି

ଜିଓ ଏରିଆ ଏଚ୍.ଆର୍ ଲିଡ୍ ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଚାକିରୀ ବାହାରକରିଛି ! ଶୀଘ୍ର ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ !

Bidhankrushna Mohanta- August 26, 2023

ଭାରତରେ ଜିଓ ଏକ ଜଣାଶୁଣା ବଡ ବ୍ରାଣ୍ଡ । ରିଲାଏନ୍ସ କମ୍ପାନୀରେ ଅନେକ  ବ୍ରାଞ୍ଚ  ରହିଛି । ତେବେ ରିଲାଏନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ତାର ଟେଲିକମ୍ ସର୍ଭିସ  ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରୁହେ । ଏଇ ... Read More

ଓ.ଏଚ୍.ପି.ସିଏଲ୍ ରେ ଦଶମ ପାସ୍ ଏବଂ ଆଇ.ଟି.ଆଇ ପାସ୍ ଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀରେ ଚାକିରୀ ବାହାରିଛି ! ଶୀଘ୍ର ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ !
ଶିକ୍ଷା ଓ ନିଯୁକ୍ତି

ଓ.ଏଚ୍.ପି.ସିଏଲ୍ ରେ ଦଶମ ପାସ୍ ଏବଂ ଆଇ.ଟି.ଆଇ ପାସ୍ ଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀରେ ଚାକିରୀ ବାହାରିଛି ! ଶୀଘ୍ର ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ !

Bidhankrushna Mohanta- August 21, 2023

ଓଡିଶା ହାଇଡ୍ରୋ ପାଓ୍ୱାର କର୍ପୋରେସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ରେ ବାହାରିଛି ବଡଧରଣର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ।    ଆପଣ ଯଦି ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ପଢି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ... Read More

ଆକ୍ୱାଜିସନ୍ ମ୍ୟାନେଜର ପାଇଁ କୋଟାକ୍ ମହିନ୍ଦ୍ରା ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ବାହାରକରିଛି ଚାକିରୀ ! ଶୀଘ୍ର ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ !
ଶିକ୍ଷା ଓ ନିଯୁକ୍ତି

ଆକ୍ୱାଜିସନ୍ ମ୍ୟାନେଜର ପାଇଁ କୋଟାକ୍ ମହିନ୍ଦ୍ରା ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ବାହାରକରିଛି ଚାକିରୀ ! ଶୀଘ୍ର ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ !

Bidhankrushna Mohanta- August 19, 2023

କୋଟାକ୍ ମହିନ୍ଦ୍ରା ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିମିଟେଡ୍ ହେଉଛି ଏକ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସେବା କମ୍ପାନୀ । ଯାହାର ମୁଖ୍ୟକାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମୁମ୍ବାଇରେ ଅବସ୍ଥିତ । କର୍ପୋରେଟ୍ ଫାଇନାନ୍ସ , ବିନିଯୋଗ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ , ଜୀବନ ... Read More

ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ରେ କଷ୍ଟମର ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ବାହାରିଛି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ! ଶୀଘ୍ର ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ !
ଶିକ୍ଷା ଓ ନିଯୁକ୍ତି

ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ରେ କଷ୍ଟମର ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ବାହାରିଛି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ! ଶୀଘ୍ର ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ !

Bidhankrushna Mohanta- August 19, 2023

ଭାରତରେ ଜିଓ ଏକ ଜଣାଶୁଣା ବଡ ବ୍ରାଣ୍ଡ । ରିଲାଏନ୍ସ କମ୍ପାନୀରେ ଅନେକ  ବ୍ରାଞ୍ଚ  ରହିଛି । ତେବେ ରିଲାଏନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ତାର ଟେଲିକମ୍ ସର୍ଭିସ  ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରୁହେ । ଏଇ ... Read More

କୋଟାକ୍ ମହିନ୍ଦ୍ରା ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିମିଟେଡ୍ ରେ ପ୍ରିମିୟର କର୍ପୋରେଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ମ୍ୟାନେଜର ପାଇଁ ଚାକିରୀ ବାହାରିଛି !
ଶିକ୍ଷା ଓ ନିଯୁକ୍ତି

କୋଟାକ୍ ମହିନ୍ଦ୍ରା ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିମିଟେଡ୍ ରେ ପ୍ରିମିୟର କର୍ପୋରେଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ମ୍ୟାନେଜର ପାଇଁ ଚାକିରୀ ବାହାରିଛି !

Bidhankrushna Mohanta- August 18, 2023

କୋଟାକ୍ ମହିନ୍ଦ୍ରା ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିମିଟେଡ୍ ହେଉଛି ଏକ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସେବା କମ୍ପାନୀ । ଯାହାର ମୁଖ୍ୟକାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମୁମ୍ବାଇରେ ଅବସ୍ଥିତ । କର୍ପୋରେଟ୍ ଫାଇନାନ୍ସ , ବିନିଯୋଗ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ , ଜୀବନ ... Read More

ଆଡଭାଇଜର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ଜିଓରେ ବାହାରିଛି ଚାକିରୀ ! ଶୀଘ୍ର ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ !
ଶିକ୍ଷା ଓ ନିଯୁକ୍ତି

ଆଡଭାଇଜର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ଜିଓରେ ବାହାରିଛି ଚାକିରୀ ! ଶୀଘ୍ର ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ !

Bidhankrushna Mohanta- August 12, 2023

ଭାରତରେ ଜିଓ ଏକ ଜଣାଶୁଣା ବଡ ବ୍ରାଣ୍ଡ । ରିଲାଏନ୍ସ କମ୍ପାନୀରେ ଅନେକ  ବ୍ରାଞ୍ଚ  ରହିଛି । ତେବେ ରିଲାଏନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ତାର ଟେଲିକମ୍ ସର୍ଭିସ  ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରୁହେ । ଏଇ ... Read More