Tuesday 18th June 2024

Category: Uncategorized

ପର୍ସନାଲ୍ ଲୋନ୍ ସେଲ୍ସ ମ୍ୟାନେଜର ପାଇଁ ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାହାରକରିଛି ଚାକିରୀ ! ଶୀଘ୍ର ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ !
Uncategorized, ଶିକ୍ଷା ଓ ନିଯୁକ୍ତି

ପର୍ସନାଲ୍ ଲୋନ୍ ସେଲ୍ସ ମ୍ୟାନେଜର ପାଇଁ ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାହାରକରିଛି ଚାକିରୀ ! ଶୀଘ୍ର ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ !

Bidhankrushna Mohanta- August 31, 2023

ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଉଛି ଏକ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସେବା କମ୍ପାନୀ । ଅନେକ ସମୟରେ ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ପାଇଁ ବାହାରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ... Read More

ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସେଲ୍ସ ମ୍ୟାନେଜର ପର୍ସନାଲ୍ ଲୋନ୍ ପାଇଁ ଚାକିରୀ ବାହାରିଛି ! ଶୀଘ୍ର ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ !
Uncategorized

ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସେଲ୍ସ ମ୍ୟାନେଜର ପର୍ସନାଲ୍ ଲୋନ୍ ପାଇଁ ଚାକିରୀ ବାହାରିଛି ! ଶୀଘ୍ର ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ !

Bidhankrushna Mohanta- August 31, 2023

ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଉଛି ଏକ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସେବା କମ୍ପାନୀ । ଅନେକ ସମୟରେ ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ପାଇଁ ବାହାରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ... Read More

ଓଡିଶା ହାଇଡ୍ରୋ ପାଓ୍ୱାର କର୍ପୋରେସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ରେ ବାହାରିଛି ଚାକିରୀ ! ଶୀଘ୍ର ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ !
Uncategorized, ଶିକ୍ଷା ଓ ନିଯୁକ୍ତି

ଓଡିଶା ହାଇଡ୍ରୋ ପାଓ୍ୱାର କର୍ପୋରେସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ରେ ବାହାରିଛି ଚାକିରୀ ! ଶୀଘ୍ର ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ !

Bidhankrushna Mohanta- August 21, 2023

ଓଡିଶା ହାଇଡ୍ରୋ ପାଓ୍ୱାର କର୍ପୋରେସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ରେ ବାହାରିଛି ବଡଧରଣର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ।    ଆପଣ ଯଦି ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ପଢି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ... Read More

ଜିଓ ଗ୍ରାହକ ସେବାରେ ଚାକିରୀ ବାହାରିଛି ! ଶୀଘ୍ର ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ !
Uncategorized

ଜିଓ ଗ୍ରାହକ ସେବାରେ ଚାକିରୀ ବାହାରିଛି ! ଶୀଘ୍ର ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ !

Bidhankrushna Mohanta- August 12, 2023

ଭାରତରେ ଜିଓ ଏକ ଜଣାଶୁଣା ବଡ ବ୍ରାଣ୍ଡ । ରିଲାଏନ୍ସ କମ୍ପାନୀରେ ଅନେକ  ବ୍ରାଞ୍ଚ  ରହିଛି । ତେବେ ରିଲାଏନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ତାର ଟେଲିକମ୍ ସର୍ଭିସ  ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରୁହେ । ଏଇ ... Read More

ଆଡଭାଇଜର ଭଏସ୍ ପାଇଁ ଜିଓ ବାହାରକରିଛି ଚାକିରୀ ! ଶୀଘ୍ର ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ !
Uncategorized

ଆଡଭାଇଜର ଭଏସ୍ ପାଇଁ ଜିଓ ବାହାରକରିଛି ଚାକିରୀ ! ଶୀଘ୍ର ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ !

Bidhankrushna Mohanta- August 8, 2023

ଭାରତରେ ଜିଓ ଏକ ଜଣାଶୁଣା ବଡ ବ୍ରାଣ୍ଡ । ରିଲାଏନ୍ସ କମ୍ପାନୀରେ ଅନେକ  ବ୍ରାଞ୍ଚ  ରହିଛି । ତେବେ ରିଲାଏନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ତାର ଟେଲିକମ୍ ସର୍ଭିସ  ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରୁହେ । ଏଇ ... Read More

ଦଶମ ପାସ୍ ପାଇଁ ଜିଓ ଡିଜିଟାଲ୍ ସେଲ୍ସ ଏକ୍ସଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ହୋମ୍ ଚାକିରୀ ବାହାରିଛି ! ଶୀଘ୍ର ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ !
Uncategorized

ଦଶମ ପାସ୍ ପାଇଁ ଜିଓ ଡିଜିଟାଲ୍ ସେଲ୍ସ ଏକ୍ସଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ହୋମ୍ ଚାକିରୀ ବାହାରିଛି ! ଶୀଘ୍ର ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ !

Bidhankrushna Mohanta- August 2, 2023

ଭାରତରେ ଜିଓ ଏକ ଜଣାଶୁଣା ବଡ ବ୍ରାଣ୍ଡ । ରିଲାଏନ୍ସ କମ୍ପାନୀରେ ଅନେକ  ବ୍ରାଞ୍ଚ  ରହିଛି । ତେବେ ରିଲାଏନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ତାର ଟେଲିକମ୍ ସର୍ଭିସ  ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରୁହେ । ଏଇ ... Read More

ଆଡଭାଇଜର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ଜିଓ ବାହାରକରିଛି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ! ଶୀଘ୍ର ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ !
Uncategorized

ଆଡଭାଇଜର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ଜିଓ ବାହାରକରିଛି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ! ଶୀଘ୍ର ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ !

Bidhankrushna Mohanta- July 12, 2023

ଭାରତରେ ଜିଓ ଏକ ଜଣାଶୁଣା ବଡ ବ୍ରାଣ୍ଡ । ରିଲାଏନ୍ସ କମ୍ପାନୀରେ ଅନେକ  ବ୍ରାଞ୍ଚ  ରହିଛି । ତେବେ ରିଲାଏନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ତାର ଟେଲିକମ୍ ସର୍ଭିସ  ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରୁହେ । ଏଇ ... Read More