Monday 27th March 2023

Tag: iob

ଏଣିକି ଲୋନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ
ବିଜନେସ୍ ଜ୍ଞାନ

ଏଣିକି ଲୋନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ

Swagatika- September 21, 2022

() ଲୋନ ନେବାରେ ଏବେ ହେବ ନାହିଁ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ । ଆରବିଆଇ ନେଇ ଆସିଛି ନୂଆ ନିୟମ । ଯାହା ଫଳରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପଭୋକ୍ତା ମାନେ ଆଶ୍ୱସନା ପାଇ ପାରିବେ । ରିଜର୍ଭ ... Read More