Wednesday 24th April 2024

Tag: chinese astronauts grow rice in space

ମହାକାଶରେ ଧାନଗଛ କେମିତି ?
ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି

ମହାକାଶରେ ଧାନଗଛ କେମିତି ?

Lopamudra- September 2, 2022

ବିଜ୍ଞାନ ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରା ଠାରୁ ସବୁବେଳେ ୧୦ପାଦ ଆଗରେ ରହିଥାଏ । ସମୟ ବଦଳୁଛି ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ବିଜ୍ଞାନ ଦୁନିଆରେ ସଫଳତା ବି ବଢିବାକୁ ଲାଗୁଛି । ଆମେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ନିଜ ପାଇଁ ... Read More