Friday 12th April 2024

Tag: benefits

କମଳାଠୁ ଅଧିକ କମଳା ଚୋପାରୁ ମିଳେ ଲାଭ
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଞ୍ଜିବନୀ

କମଳାଠୁ ଅଧିକ କମଳା ଚୋପାରୁ ମିଳେ ଲାଭ

Swagatika- October 17, 2022

ସାଧାରଣତଃ  ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପରିବା ଓ ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭିଟାମିନ୍ସ ଓ ପ୍ରୋଟିନ ଥାଏ । ଆଉ ସବୁ ପରିବା ଓ ଫଳ ଖାଇବା ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟପକ୍ଷେ ଭଲ ବୋଲି ଆମକୁ ଡାକ୍ତର କହିଥାନ୍ତି ... Read More

କମଳାଠୁ ଅଧିକ କମଳା ଚୋପାରୁ ମିଳେ ଲାଭ
ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା

କମଳାଠୁ ଅଧିକ କମଳା ଚୋପାରୁ ମିଳେ ଲାଭ

Swagatika- October 17, 2022

ସାଧାରଣତଃ  ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପରିବା ଓ ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭିଟାମିନ୍ସ ଓ ପ୍ରୋଟିନ ଥାଏ । ଆଉ ସବୁ ପରିବା ଓ ଫଳ ଖାଇବା ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟପକ୍ଷେ ଭଲ ବୋଲି ଆମକୁ ଡାକ୍ତର କହିଥାନ୍ତି ... Read More