Friday 12th April 2024

Tag: groundzero

ଇମ୍ରାନ ହାଶ୍ମୀଙ୍କୁ ପଥର ମାଡ଼
ମନୋରଞ୍ଜନ

ଇମ୍ରାନ ହାଶ୍ମୀଙ୍କୁ ପଥର ମାଡ଼

Swagatika- September 20, 2022

ବଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟିର ଜଣେ ଜଣା ଶୁଣା ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଅଭିନେତା ଇମ୍ରାନ ହାଶ୍ମୀଙ୍କୁ ପଥର ମାଡ଼ ହୋଇଛି । ତେବେ ସେ କଶ୍ମୀରରେ ତାଙ୍କ ଆଗାମୀ ଚଳଚିତ୍ରର ସୁଟିଂ କରୁଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଚଳଚିତ୍ରର ... Read More