Saturday 24th February 2024

Tag: dushavatar

ଦଶହରା : ସଂଖ୍ୟା ଦଶର ମହତ୍ୱ
ପୂଜା ଧର୍ମ

ଦଶହରା : ସଂଖ୍ୟା ଦଶର ମହତ୍ୱ

Lopamudra- October 3, 2022

ସଂଖ୍ୟା ଦଶର ମହତ୍ୱ କଣ? ଯେତେସବୁ ସାଧନା ସଂସାରରେ ଅଛି, ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ମହାବିଦ୍ୟା ସାଧନା ଅନ୍ୟତମ ଏବଂ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ । ଏହି ଦଶ ମହାବିଦ୍ୟା ପାଠର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦଶ । ସେମାନେ ... Read More