Friday 12th April 2024

Tag: best comedy of raju

ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଇଗଲା ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇଥିବା ମଣିଷ
ମନୋରଞ୍ଜନ, ଖବର

ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଇଗଲା ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇଥିବା ମଣିଷ

Lopamudra- September 21, 2022

ଅନ୍ୟକୁ ହସାଉଥିବା ମଣିଷ କେତେ ବେଳେ ଯେ ନିଜ ହସେ ତାହା କେହି ଦେଖିନଥାନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଖୁସି ଆଣିବା ପାଇଁ ସେହି ମଣିଷଟି କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ କରେ ତାହା ... Read More