Monday 27th March 2023

Tag: box office collection

ବୟକଟ୍ ସମୟରେ ହିଟ୍ କଲା ‘ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର’
ମନୋରଞ୍ଜନ

ବୟକଟ୍ ସମୟରେ ହିଟ୍ କଲା ‘ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର’

Lopamudra- September 10, 2022

ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଚଳଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ହୁଏ । ସେତେବେଳେ ତାହାକୁ ନେଇ ନିର୍ମାତାଙ୍କର ଯେତିକି ଆଶା ଥାଏ ତାହାଠୁ ଢେରଗୁଣା ଅଧିକ ଦର୍ଶକଙ୍କର ବି ଆଶା ଥାଏ । ଚଳଚିତ୍ରଟିଏ ନିର୍ମାଣ କଲେ ... Read More